Từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm nay là 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với thực tế. Tại họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức hôm cuối tháng 6, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết ngay tháng 2, cơ quan này đã giao chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng thương mại là 11%. Trong đợt này, cơ quan quản lý tiếp tục giao hết hạn mức tăng trưởng còn lại của năm nay cho các nhà băng lên 14%.

Trong các năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước thường chia thành nhiều đợt nới “room” tín dụng, rơi vào đầu, giữa và cuối năm. Hiếm khi cơ quan này phân bổ hết hạn mức tín dụng ngay từ giữa năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc phân bổ “room” lần này giúp các nhà băng kịp thời cung ứng thêm vốn tín dụng cho nền kinh tế. Động thái này nằm trong nỗ lực của nhà điều hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ở mức thấp hơn dự kiến.

Cuối tháng 6, dư nợ cho vay toàn hệ thống là 12,4 triệu tỷ đồng, chỉ tăng hơn 4,7% so với cuối 2022. Nguyên nhân chính không đến từ việc thiếu “room” mà do doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đầu ra kém và lãi suất cao. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, tín dụng đã tăng 8-9% so với đầu năm, nhiều ngân hàng chạm trần hạn mức tăng trưởng.

Việc cấp room hàng năm được nhà quản lý thực hiện dựa trên đề nghị của từng tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng đơn vị, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của cả hệ thống.