UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01), Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 02), Trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn (phân khu 03) và Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (phân khu 08), huyện Vạn Ninh.

Ảnh minh họa

Theo đó, phân khu thứ nhất là Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01, xã Vạn Thạnh), được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 10.000ha. Trong đó, khu vực đất liền khoảng 4.929ha và vùng mặt nước biển khoảng 5.071ha.

Phân khu này được quy hoạch với tính chất là khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp, công viên cây xanh chuyên đề, vui chơi giải trí. Dự kiến quy mô dân số khoảng 8.000 người (dân số quy đổi từ khách du lịch).

Phân khu thứ hai là Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 02, xã Vạn Thạnh) được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 4.015ha. Trong đó, khu vực đất liền khoảng 1.865ha, vùng mặt nước biển khoảng 2.150ha.

Phân khu này được quy hoạch với tính chất là khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, với quy mô dân số dự kiến khoảng 5.000 người (dân số quy đổi từ khách du lịch).

Phân khu thứ ba là trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn (phân khu 03, xã Vạn Thạnh), được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 8.276ha. Trong đó, khu vực đất liền khoảng 4.445ha, vùng mặt nước biển khoảng 3.831ha.

Phân khu này được quy hoạch với tính chất là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế. Dự kiến có quy mô dân số khoảng 29.000 người, trong đó khoảng 17.000 dân số thường trú và khoảng 12.000 dân số quy đổi từ khách du lịch và các thành phần dân số khác.

Phân khu thứ tư cũng vừa được phê duyệt là khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (phân khu 08, thuộc 6 xã của huyện Vạn Ninh) được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 6.631ha. Trong đó, khu vực đất liền khoảng 5.386ha, vùng mặt nước biển khoảng 1.245ha.

Phân khu này được quy hoạch với tính chất là khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng.

Đây là khu đô thị gần kề sân bay, đáp ứng nhu cầu phát triển đa chức năng cao cấp, thương mại dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ, du lịch kết hợp đô thị biển…

Quy mô dân số dự kiến khoảng 122.000 người. Trong đó, khoảng 107.200 dân số thường trú và khoảng 14.800 dân số quy đổi.