Ngày 11.7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 282 gửi lãnh đạo các tổ chức tín dụng hội viên, kêu gọi tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân. Trong đó đề cập giảm mức lãi suất cho vay tối thiểu từ 1,5 – 2%/năm.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức tín dụng tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng. Trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính xem xét giảm lãi suất tiền vay đối với khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 – 2%. Đồng thời xem xét giảm phí, lệ phí và các dịch vụ khác… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các ngân hàng cần giảm thêm lãi suất vay từ 1,5 – 2%/năm

Hiệp hội đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đổi mới

 phong cách phục vụ và tập trung vốn đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các hộ sản xuất… có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nhằm đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh kịp thời.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%. Từ đầu năm, NHNN đưa ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14 – 15% và đến cuối tháng 2 giao hạn mức tín dụng cho các ngân hàng tương ứng 11%. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng được NHNN thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng tổ chức tín dụng, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng

  • Báo Thanh Niên