Ngày 11/7, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có văn bản tham gia ý kiến dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.

Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh mở ra nhiều vùng đất phát triển mới tại Quảng Ngãi (ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư và văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia thẩm định bổ sung, góp ý dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Newhaus đề xuất.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, vị trí khu đất dự kiến đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi có diện tích 96ha phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi là cơ bản phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, và Quy hoạch phân khu I.1 tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Trước đó, ngày 6/7/2023 ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu I.1 tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.

Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu I.1 tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh có diện tích khoảng 586,8 ha, thuộc một phần ranh giới xã Nghĩa Hiệp (72,3 ha), xã Nghĩa Hòa (khoảng 402,4 ha) thuộc huyện Tư Nghĩa và xã Đức Lợi (112,1 ha) thuộc huyện Mộ Đức.

Quy hoạch phân khu I.1 tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh có tính chất là khu vực phát triển các chức năng du lịch – dịch vụ và đô thị sinh thái đa chức năng, theo hướng bền vững với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.

Đây còn là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan của tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh và khu vực trong tương lai.